Tønsberg kommune

Ny identitet

Visuell profil
Tone Strømberg
Kreativ leder
Marianne S. Høy
Status: Permisjon
Stikkord
Visuell profil
Design

Kundens ønske: Re og Tønsberg er to tidligere kommuner med en felles historie som strekker seg helt tilbake til middelalderen. Nå skal de skape en felles fremtid sammen i en ny, stor kommune, og behovet for en felles grafisk profil har meldt seg. Det har vært viktig for dem å ivareta både innland og kyst, slik at alle føler seg sett. Den grafiske profilen for Tønsberg kommune er et viktig verktøy for å bygge kommunens omdømme og identitet, og for å sikre effektiv kommunikasjon med ulike målgrupper.


Løsning:
BK Design har utviklet den nye visuelle profilen til Tønsberg kommune. Målet er å sikre kommunen et profesjonelt, helhetlig og gjenkjennelig visuelt uttrykk. Den grafiske profilen skal bidra til å bygge kommunens identitet og styrke Tønsberg kommune som merkevare. Kommunens profilelementer er bygd opp av tre grunnelementer:

  • bølger
  • fjell
  • land

Disse elementene representerer variasjonen og mulighetene i kommunen.


BK har designet og utviklet en ny og brukervennlig identitet som skal gjøre det lettere å kommunisere tydelig og helhetlig med innbyggerne i Tønsberg kommune. Den grafiske profilen tar utgangspunkt i kommunevåpenet «Stavn og spire» som allerede var utarbeidet. Den grafiske profilen legger føringer for bruk av farger og fonter, og det er utarbeidet maler til både brevark, Powerpoint-presentasjoner, ID- og visittkort, annonser, plakater, brosjyrer, bildekor, stempel, e-postsignaturer, konvolutter, skilt og tjenesteklær. Alle maler og profilelementer har blitt lagt inn i en profilmanual, som er levert i både trykt og digitalt format.

Tone Strømberg
Kreativ leder
Marianne S. Høy
Status: Permisjon
Stikkord
Visuell profil
Design

Referanser

Et utvalg prosjekter vi er stolte av

Spørsmål? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!

Smilende kvinne som holder en laptop