Tønsberg kommune

Ny identitet

Visuell profil
Bilde av bidragsyter
Tone Strømberg
Kreativ leder
Stikkord
Visuell profil
Design

Kundens ønske: Re og Tønsberg er to tidligere kommuner med en felles historie som strekker seg helt tilbake til middelalderen. Nå skal de skape en felles fremtid sammen i en ny, stor kommune, og behovet for en felles grafisk profil har meldt seg. Det har vært viktig for dem å ivareta både innland og kyst, slik at alle føler seg sett. Den grafiske profilen for Tønsberg kommune er et viktig verktøy for å bygge kommunens omdømme og identitet, og for å sikre effektiv kommunikasjon med ulike målgrupper.


Løsning:
BK Design har utviklet den nye visuelle profilen til Tønsberg kommune. Målet er å sikre kommunen et profesjonelt, helhetlig og gjenkjennelig visuelt uttrykk. Den grafiske profilen skal bidra til å bygge kommunens identitet og styrke Tønsberg kommune som merkevare. Kommunens profilelementer er bygd opp av tre grunnelementer:

  • bølger
  • fjell
  • land

Disse elementene representerer variasjonen og mulighetene i kommunen.


BK har designet og utviklet en ny og brukervennlig identitet som skal gjøre det lettere å kommunisere tydelig og helhetlig med innbyggerne i Tønsberg kommune. Den grafiske profilen tar utgangspunkt i kommunevåpenet «Stavn og spire» som allerede var utarbeidet. Den grafiske profilen legger føringer for bruk av farger og fonter, og det er utarbeidet maler til både brevark, Powerpoint-presentasjoner, ID- og visittkort, annonser, plakater, brosjyrer, bildekor, stempel, e-postsignaturer, konvolutter, skilt og tjenesteklær. Alle maler og profilelementer har blitt lagt inn i en profilmanual, som er levert i både trykt og digitalt format.

Bilde av bidragsyter
Tone Strømberg
Kreativ leder
Stikkord
Visuell profil
Design

Referanser

Et utvalg prosjekter vi er stolte av

Spørsmål? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!