Offentlig rapport

BK Gruppen består av BK Grafisk og alle dets heleide selskaper. BK gruppens retningslinjer for leverandører bygger på gruppens etiske retningslinjer og retningslinjer for samfunnsansvar